V certamen de la cerveza artesana.Carrizo de la Ribera.